2600 84 พุทธชยันตีเฉลิมราช
เชียนโดย moralproject เมื่อ September 18 2010 12:00:00
"2600 84 พุทธชยันตีเฉลิมราช"

ดาวน์โหลดหนังสือ
"พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"ดาวน์โหลดบทความ (ล่าสุด)
จดหมายเหตุพุทธชยันตี พุทธศักราช ๒๕๕๕
จากพุทธชยันตี ถึง สังฆชยันตี ๒,๖๐๐ ปี


เครือข่ายปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า Sambuddha Jayanti Practice Network
หนทางสู่การทำประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก = เมืองแห่งน้ำใจ ให้อภัย ใฝ่บุญกุศล


การเฉลิมฉลองวาระ พุทธชยันตี 2,600 ปี ที่ประเทศศรีลังกา
ผ่านรายการคนค้นฅน ตอน แผ่นดินลังกา พุทธศาสนามีชีวิต ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี


บทความล่าสุด
พุทธชยันตี มหาธัมมาภิสมัย 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้
- พุทธชยันตี มีความเป็นมาอย่างไร?
- พุทธชยันตี มีความหมายอย่างไร?
- 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ คำนวณอย่างไร?
- รัฐบาลควรทำอะไรบ้าง?
- ภาคประชาชนควรปฏิบัติบูชาอย่างไร?


แผ่นพับ
- ศรีสัมพุทธชยันตี วิสาขปุณณมีบูชา ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
- มหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้

[Tipiṭaka Studies พระไตรปิฎกศึกษา] 00 [พุทธชยันตี Facebook] 00 [2600 84 Facebook] 00 [ข่าวสารพุทธชยันตีเฉลิมราช] 00 [ต่อ..]

RSS สำนักข่าววิถีพุทธ - Buddhist News Station

↑ Grab this Headline Animator


ข่าวเพิ่มเติม

๒๖๐๐ ๘๔ พุทธชยันตีเฉลิมราช
CURRENT MOON
lunar phaseCURRENT MOONดาวน์โหลดบทความ
๒๖๐๐ ๘๔ พุทธชยันตีเฉลิมราช
โครงการพุทธชยันตี ฟื้นวิถีพุทธวันพระ

รับการแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ ว่า..
"เราจะนำหลักธรรมและแนวปฏิบัติตามวิถีชาวพุทธ มาร่วมกันทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ที่สุดในโลก ได้อย่างไรกันบ้างนะ ?"
ขอบพระคุณ/อนุโมทนา ทุกความคิดเห็นและกำลังใจ

ขอบคุณอนุโมทนาเพลงจาก www.thainayoo.com
...............................