"เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง" : การประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ
 
 
มหามงคลวโรกาส ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์
ร่วมเฉลิมฉลอง
๗๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๗๐ ปีแห่งการครองราชย์

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ด้วยโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ
๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๐
เมนูหัวข้อ
กคพ. on facebook
โครงงาน on facebook
ที่ปรึกษาโครงการ
คณะกรรมการโครงการ
เอกสารโครงการ
MoralProjectChannel - VDOตัวอย่างโครงงานฯ
Tatiyampi
รักดีไม่โดดเดี่ยว
กระดานข่าว
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
ตั้งชื่อการ์ตูนสัญลักษณ์
เกี่ยวกับเรา
ค้นหา
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 65,535
สมาชิกคนล่าสุด: comefearcibia
ผู้สนับสนุนโครงการ


ดาวน์โหลด: 2.โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ - ศูนย์เรียนรู้โครงงานเยาวชนไทย ปี 2552
ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ
License: กคพ.-โครงการ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" O/S: PDF file เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 09.05.10 ดาวน์โหลด: 5217 ดาวน์โหลด ()
ร่างกำหนดการ ค่าย ๙ และคำชี้แจง
ค่ายสุดยอดผู้นำ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
(ปรับใหม่)
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 23.03.10 ดาวน์โหลด: 3097 ดาวน์โหลด ()
ใบงาน รายงานความก้าวหน้าโครงงานคุณธรรม
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 13.01.10 ดาวน์โหลด: 2389 ดาวน์โหลด ()
ผลการประกวด-ประเมิน โครงงานฯและศูนย์เรียนรู้โครงงานฯ ระดับภูมิภาค
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 05.12.09 ดาวน์โหลด: 2848 ดาวน์โหลด ()
ร่างกำหนดวัน สถานที่ และเจ้าภาพ จัดค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค
๘ ค่าย ๘ ภูมิภาค
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 26.08.09 ดาวน์โหลด: 2723 ดาวน์โหลด ()
คู่มือโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2552
คู่มือโครงงานเล่มล่าสุด
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 14.01.09 ดาวน์โหลด: 65535 ดาวน์โหลด ()
๑๐ ปี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ธ.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๘
สู่ปีที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงงานคุณธรรม ที่ดีที่ถูกต้องควรเป็นเช่นไร?

เป็นงานใหญ่ของโรงเรียน นักเรียนมาช่วยนำเสนอให้

เป็นงานของคุณครูที่ต้องการมีผลงาน จึงให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานของคุณครูที่อดทนดูนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี ไม่ไหวแล้ว สั่งบังคับให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานที่นักเรียนรวมกลุ่มกันคิดริเริ่มขึ้นมาเองเพื่อแก้ปัญหาของตนเองหรือของโรงเรียน-ชุมชน โดยมีคุณครูหรือผู้บริหารเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุน

คุณต้องล็อกอินก่อน.